ตักบาตรนครสวรรค์

วันที่ 16 พค. พ.ศ.2551


     พิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 1,500 รูป ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000รูป 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อน้อมอุทิศพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

จัดขึ้นด้านหน้าเทศบาลนครสวรรค์ บริเวณถนนอรรถกวีถึงปากซอยละม่อมมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิกรมมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สำหรับกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาศีลธรรม กล่อมเกลาจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้ดีงาม อีกทั้งยังเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่จะทำให้ชาวโลกได้เห็นว่า ความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยยังคงเหนียวแน่นไม่เสื่อมคลาย และทำให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง พ่อแม่ลูกได้ทำบุญร่วมกันเป็นภาพแห่งการสร้างความดี ที่จะแผ่ขยายให้ทั่วโลกได้เห็น และการจัดงานครั้งนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า พุทธบริษัท 4 ไม่เคยทอดทิ้งพุทธบุตรที่ท่านหยัดสู้และรักษาพระพุทธศาสนาเอาชีวิตเป็นเดิมพันอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดั่งคำขวัญที่ว่า พุทธบริษัท 4 ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว

ส่วนสาธุชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้มีมากกว่า 15,000 คน ต่างรู้สึกประทับใจ ดีใจและภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความดี บางท่านถึงกับกล่าวว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยได้ทำบุญกับพระเป็นจำนวนมากอย่างนี้มาก่อน โดยครั้งนี้มีพระภิกษุสงฆ์มารับบาตรจำนวนมากถึง 1,500 รูป

พิธีตักบาตรครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของพุทธบริษัททั้ง 4 ได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา ศูนย์กัลยาณมิตรนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เทศบาลนครสวรรค์ สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ สมาคมบัณฑิตรัตน์ มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย

ทั้งนี้ถือเป็นภาพประวัติศาสตร์สำคัญอีกครั้งหนึ่งของชาวจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เราคนไทยมาช่วยกันทำบุญเพื่อให้อานิสงค์แห่งบุญ คุ้มครองช่วยให้สถานการณ์ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้คลี่คลายด้วยดีโดยเร็ววัน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0067897001902262 Mins