ตักบาตรพระ1,111รูป ณ บริเวณด้านหน้าโรงแรมใบหยก 2 กรุงเทพมหานคร และตักบาตรพระ1,250 รูป จ.บุรีรัมย์

วันที่ 07 พย. พ.ศ.2551

ตักบาตรพระ1,111 รูป   ณ บริเวณด้านหน้าโรงแรมใบหยก 2 กรุงเทพมหานคร
           ประชาชนชาวใบหยกเป็นจำนวนมาก    พร้อมใจเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 1,111   รูป ณ บริเวณด้านหน้าโรงแรมใบหยก 2 กรุงเทพมหานคร ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000   รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ตามดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) 

 

                โดยพิธีได้จัดขึ้นในช่วงเช้า บริเวณด้านหน้าโรงแรมใบหยก 2 ถนนราชปรารภ  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2551  ที่ผ่านมา    ได้รับความเมตตาจาก   พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์  เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   ได้รับเกียรติจาก   นายเสรี  สุวรรณภานนท์ อดีตรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการตักบาตรในครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงร่วมด้วย

 

                วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง สืบสานอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก นอกจากนี้ยังได้นำข้าวสารอาหารแห้ง ที่ได้จากการบิณฑบาตบางส่วน   ที่จะนำไปช่วยเหลือพุทธบุตร 266  วัด   รวมถึงคุณครูผู้ให้แสงสว่าง นักเรียน ชาวไทยพุทธ ทหาร ตำรวจ ที่รักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนในพื้นที่เสียงภัยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ถือได้ว่าเป็นการแบ่งปันน้ำใจ ให้คนไทยซึ่งกันและกัน  ผู้รับก็ได้มีกำลังใจที่เข้มแข็ง ที่จะต่อสู้กับอุปสรรค ไม่ละทิ้งถิ่นฐาน   จะยังคงอยู่รักษาผืนแผ่นดิน  รักษาพระพุทธศาสนา

                กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ ผู้ที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ เกิดความประทับใจ  ที่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาตักบาตรพระเป็นจำนวนมาก จะเป็นสิ่งที่ประทับใจไปตลอดชีวิต และเป็นการแสดงถึงความรักความสามัคคี ของประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะชาวพุทธ ที่มีความตระหนักสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความเสียสละ เห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่ได้รับความทุกข์ ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการให้กำลังใจที่เป็นรูปธรรมขึ้นมา

                สำหรับบรรยากาศในงาน  มีพระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มารับบิณฑบาตท่ามกลางพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก   แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันค่าครองชีพจะสูงขึ้น  รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย ต้องระมัดระวังเรื่องของการจับจ่ายซื้อของเพิ่มมากขึ้น แต่ปัญหาเหล่านี้ก็ไม่ได้ทำให้พุทธศาสนิกชน   ลดการทำบุญครั้งนี้แต่อย่างใด ตรงกันข้ามแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชน   มีแต่เพิ่มทวีมากขึ้นเพราะทุกคนยึดมั่นเสมอว่า การทำทานกับพระภิกษุสงฆ์    ผู้เป็นหน่อเนื้อขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นมหาทานบารมีอันยิ่งใหญ่ ที่จะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติ

                งานครั้งนี้ สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของ คณะสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชมรมบ้านกัลยาณมิตรเขตราชเทวี-พญาไท  สมาคมสหมิตรใบหยก สมาคมครอบครัวสดใส สถานีตำรวจนครบาลพญาไท  บริษัท ควีนโปรดักส์ จำกัด บริษัท เจนเทรด วิศวกรรม จำกัด  บริษัทคริสตอลซอฟท์แวร์ กรุ๊ป เด็กดี V-Star  กลุ่ม V-Peach องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย .

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00096651713053385 Mins