จังหวัดศรีสะเกษ และอำเภอเมืองพัทยา ถวายมหาสังฆทานตักบาตรคณะสงฆ์

วันที่ 20 ตค. พ.ศ.2551

 

            จากโครงการตักบาตรพระ  500,000 รูป  76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย   พุทธศาสนิกชนตามจังหวัดต่าง ๆ  ทั่วประเทศ    ร่วมกันจัดตักบาตรคณะสงฆ์ขึ้น  โดยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา  เป็นกระแสแห่งการบำเพ็ญบุญ    ร่วมกันทำความดีที่พร้อมเพรียงกันจัดให้มีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
            โดยในครั้งนี้ที่  จ.ศีรสะเกษ     ประชาชนเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมตักบาตรพระ  2551  รูป    ณ ถนนอุบล อำเภอเมือง จังหวัดศีรสะเกษ    เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช 2551  ได้รับความเมตตาจาก   พระเดชพระคุณพระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดศีรสะเกษ   เป็นประธานฝ่ายสงฆ์     พร้อมด้วยนายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดศีรสะเกษ เป็นประธานในพิธีตักบาตร   ซึ่งการตักบาตรพระครั้งนี้     พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ซึ่งแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงร่วมด้วย   
            สำหรับการจัดงานนี้ ถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง ที่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดศีรสะเกษได้ร่วมกันจัดขึ้น   เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ช่วยเหลือพุทธบุตร 266 วัด คณะครู   นักเรียน ชาวพุทธ ทหาร ตำรวจ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)   และยังเป็นการสืบสานอริยะประเพณีการตักบาตร อันเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะแสดงออก ถึงสัญญลักษณ์ของความสุข ความร่มเย็นจากการเป็นผู้ให้    อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับมาเข้มแข็ง เป็นการปลูกฝังคุณธรรมความดีงามให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ และเป็นจุดเริ่มต้นในการฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับมาสู่หัวใจของเยาวชน ซึ่งจะเป็นศาสนทายาทต่อไปในอนาคต

           บรรยากาศในพิธี   เป็นไปด้วยรอยยิ้มแห่งความปลื้มปีติ แสดงออกด้วยความเคารพ นับถือ  มีศรัทธาอันเปี่ยมล้น เพราะทุกคนต่างรู้สึกว่า ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว และยังเป็นการแสดงออก ถึงความห่วงใยต่อพระภิกษุสงฆ์ และส่งกำลังใจ ไปสู่พี่น้องชาวไทยพุทธใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และต่างบอกว่า   ไม่เคยได้เห็นภาพพระภิกษุสงฆ์แปรแถวรับบาตรจำนวนมากขนาดนี้มาก่อน ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงาน เพราะจะเป็นภาพที่จะต้องบันทึกไว้ในความทรงจำไปอีกนานแสนนาน
            กิจกรรมงานบุญนี้ เกิดขึ้นได้จากความร่วมแรงร่วมใจ ของคณะสงฆ์จังหวัดศีรสะเกษ  ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดศีรสะเกษ เครือข่ายองค์กรชาวพุทธจังหวัดศีรสะเกษ  สมาคมบัณฑิตรัตน์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศีรสะเกษ สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ  เด็กดี V-Star จากโรงเรียนต่างๆ  วิทยาลัยการอาชีพสารพัดช่าง วิทยาลัยเทคนิคศีรสะเกษ ในจังหวัดศีรสะเกษ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย
            และที่จังหวัดชลบุรี      จัดให้มีพิธีตักบาตรพระ   ถวายมหาสังฆทานจำนวน  2,000  รูป   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช 2551 ที่ถนนพัทยาเหนือ ณ บริเวณวงเวียนปลาโลมา   ถึงศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระครูสิริปรัยัติวิกรม รองเจ้าคณะอำเภอศรีราชา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายอิทธิพล  คุณปลื้ม  นายกเมืองพัทยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการตักบาตรในครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ แสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงร่วมด้วย 
            การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และการตักบาตรพระครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก  ฯลฯ   ครั้งนี้มีประชาชนชาวพัทยาและชาวต่างชาติ   ตื่นตัวมาทำบุญเป็นจำนวนมาก ที่มีความรักความศรัทธาในพระพุทธศาสนา   หลอมรวมน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ดุจดั่งเพชรที่เจียรนัยแล้ว อันมีความสำคัญยิ่ง เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา   รักษา ส่งเสริมหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคง
            การที่พุทธบริษัท  4  มารวมกันเป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นการแสดงพลัง เป็นเครื่องหมายถึง   ความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาได้อย่างแท้จริง  และสามารถเป็นแบบอย่าง เป็นประโยชน์ต่อลูกหลานต่อไป  เพราะพุทธศาสนาเป็นสิ่งมีค่ากว่าสิ่งอื่นใด เป็นรัตนะอันทรงคุณค่า  คุณประโยชน์   อันยิ่งใหญ่และสำคัญสำหรับโลก    คำสอนของพระพุทธศาสนา  เป็นคำสอนที่จะยกระดับจิตใจคน พัฒนาคนให้เป็นอริยบุคคล เป็นบุคคลอันประเสริฐ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบ สง่างามและศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์อันงดงามยิ่งอีกครั้งหนึ่ง ที่เกิดขึ้น ณ ใจกลางเมืองชลบุรีแห่งนี้
            ความสำเร็จงานบุญครั้งนี้เกิดขึ้นได้ เพราะความร่วมแรงร่วมใจ ของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี นายกเมืองพัทยา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทหาร ตำรวจ ชมรมฟื้นฟูศีลธรรมและสิ่งแวดล้อมโลก ศูนย์กัลยาณมิตรพัทยา สมาคมบัณฑิตรัตน์ สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ กลุ่ม V-Peach องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย
             การประพฤติ  ปฏิบัติความดี  เป็นสิ่งที่ทำได้ทุกเพศทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ศาสนา โดยไม่แบ่งชั้นวรรณะ  ซึ่งพิธีตักบาตรถวายมหาสังฆทาน เป็นการแสดงพลังของพุทธศาสนิกชน ที่ได้มาพร้อมใจกันทำความดี สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา   โดยภาพการกระทำความดีดังกล่าวจักได้แผ่ขยายออกไปทั่วโลก เป็นแบบอย่างร่วมกันขยายความดีต่อ ๆ ไป.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013464013735453 Mins