ตักบาตรคณะสงฆ์ ๓๐๙ รูป อบต.คลองสาม

วันที่ 12 กย. พ.ศ.2559

ตักบาตรคณะสงฆ์ ๓๐๙ รูป
วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ที่หน้า องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
เพื่อนำข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยผู้ประสบภัยฯ
ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

 Total Execution Time: 0.0072016477584839 Mins