ตักบาตรพระ ๔๐๐ รูป ลาดกระบัง

วันที่ 12 กย. พ.ศ.2559

พิธีตักบาตรพระ ๔๐๐ รูป
ครบรอบ ๔๐ ปี แห่งพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันพุธที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง