ตักบาตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 08 มิย. พ.ศ.2559

ตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป ปีที่ ๓
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
วันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน พศ.๒๕๕๙
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประธานสงฆ์ พระครูโกศลธรรมวิจัย เจ้าคณะอำเภอสันทราย
ประธานฆราวาส นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0019502838452657 Mins