ลาดกระบัง จัดตักบาตร

วันที่ 02 กค. พ.ศ.2550

     ชมรมศีลธรรมพัฒนาชีวิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดพิธีตักบาตรรับน้องใหม่ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา ซึ่งมีคณาจารย์ และนักศึกษา มาร่วมตักบาตรจำนวนกว่า 500 คน โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์ กิตติ ตีรเศรษฐ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี

     สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักพุทธวิธี เพื่อปลูกฝังให้นิสิตและนักศึกษาน้องใหม่ปี 1 ได้รู้จักการให้ทาน ผ่านกิจกรรมการตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยอันดีงาม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายรับน้องใหม่ปลอดแอลกอฮอล์ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ที่ชมรมพุทธศาสน์ และองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้น

และที่สำคัญเพื่อสร้างค่านิยมอันดีงาม ให้นักศึกษาที่เพิ่งก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมชาวพุทธ ด้วยการทำจิตใจให้ผ่องใส พร้อมที่จะเป็นนักศึกษาน้องใหม่ ที่ทั้งเก่งและดีของมหาวิทยาลัยต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00089545249938965 Mins