ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ตักบาตรพระ 1,500 รูป

วันที่ 30 กย. พ.ศ.2551

 

 

 

 

             กิจกรรมงานบุญในครั้งนี้จัดขึ้น  ณ  ถนนสุริยเดชบำรุง  หน้าประตูเมืองสาเกตุ  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  เมื่อวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม  พ.ศ. 2551   โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมฐิติญาน  เจ้าคณะภาค10  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และได้รับเกียรติจาก  นายอนุรักษ์ จุรีมาศ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ซึ่งการตักบาตรพระในครั้งนี้ได้มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  ซึ่งแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง  และการตักบาตรพระในครั้งนี้นับเป็นมหากุศลครั้งแรก  ครั้งประวัติศาสตร์และครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของชาว จ.ร้อยเอ็ดที่มีการจัดตักบาตรพระขึ้น  ตั้งแต่สร้างเมืองกว่า 200 ปี  ยังไม่เคยจัดงานเช่นนี้มาก่อน
            สำหรับบรรยากาศในงานได้มีประชาชนชาว จ.ร้อยเอ็ด   และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาทำบุญในครั้งนี้นับหมื่นคนตั้งแต่เช้าตรู่  เตรียมอาหารมาใส่บาตรด้วยใบหน้าที่เบิกบาน  เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม  เมื่อถึงเวลาสว่างพระภิกษุสงฆ์เรือนพันและสาธุชนเรือนหมื่นมาพร้อมกัน  คณะสงฆ์แปรแถวรับบาตร  หลายท่านน้ำตาไหลออกมาด้วยความปลื้มปีติ
            การตักบาตรพระภิกษุสงฆ์นี้  เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก  ตามโครงการตักบาตรพระ  500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย  ในดำริพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์  (หลวงพ่อธัมมชโย)   เป็นการส่งเสริมประเพณีของชาวพุทธ  เพราะพระภิกษุสงฆ์จะอยู่ได้ก็ด้วยการรับบิณฑบาตจากญาติโยมและเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เป็นเหตุให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาแด่ผู้ที่ได้พบเห็น  ภาพข้าวปลาอาหารที่ทุกคนได้น้อมนำถวายให้กับท่านจะนำไปแปลเปลี่ยนเป็นกำลัง  ซึ่งจะนำไปมอบให้แก่พุทธบริษัท4 ใน 4  จ.ชายแดนภาคใต้  เพื่อมีกำลังในการสืบสานคำสอนของพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบต่อไป
           ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นได้เพราะความร่วมแรงร่วมใจของคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเทศมนตรีจังหวัดร้อยเอ็ด  สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ  ชมรมโรงสีข้าวร้อยเอ็ด  ชมรมกัลยาณมิตรร้อยเอ็ด  โฮมช็อป  กรุงทองคอมพิวเตอร์ร้อยเอ็ด  โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช  หน่วยงานภาครัช  เอกชน  ทหาร  ตำรวจ  วิทยาลัยอาชีวะศึกษาร้อยเอ็ด  โรงเรียนสตรีศึกษา  สตรีศึกษาร้อยเอ็ด  วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย
          ประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวถึงคณะสงฆ์ใน 4 จ.ชายแดนภาคใต้ว่า  “กราบนมัสการคณะสงฆ์ใน 4 จ.ชายแดนภาคใต้ทุกรูป  พวกเราให้กำลัง  เราเป็นคนไทยด้วยกัน  สิ่งใดที่เราช่วยเหลือท่านได้เราก็จะช่วยกันต่อไป” และนายพินิช พิชยกัลป์  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  กล่าวฝากว่า  “พระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ก็ให้ท่านได้มีความมุ่งมั่น  ว่าท่านไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว  พี่น้องชาวไทยที่อื่นๆก็จะเป็นกำลังใจให้และอยู่เคียงข้างท่านช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืนตลอดไป” อีกทั้ง พล.ต.ต.สุพรรณ ประเสริฐสม  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด  กล่าวถึงการแสดงตนเป็นพุทธมามกะด้วยว่า  “การแสดงตนเป็นพุทธมามกะและเข้าใกล้วัดเข้าใกล้พระพุทธศาสนามากขึ้นก็จะเป็นสิ่งดีในอนาคต  และจะต้องเริ่มตนตั้งแต่เป็นเด็ก  เยาวชน  ไม่ใช่เฉพาะคนแก่เท่านั้นที่จะหันมาเข้าวัด”
              ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดถือได้ว่า    เป็นผู้ที่มีน้ำใจและมีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง  และเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้ร่วมกันจุดประกายแสงสว่างให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย   ด้วยการจัดพิธีตักบาตรพระเป็นมหาสังฆทาน 1,500 รูป  ในครั้งนี้.

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00080128113428752 Mins