พิธีตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อ ในวาระครบ ๑๓๖ ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ บ้านแก้วเรืองทองคุณยายฯ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันที่ 12 ตค. พ.ศ.2563

พิธีตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อ ในวาระครบ ๑๓๖ ปี

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร

วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ บ้านแก้วเรืองทองคุณยายฯ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

001%20%281%29.jpg021.jpg022.jpg023.jpg024.jpg025.jpg026.jpg027.jpg028.jpg029.jpg030.jpg031.jpg032.jpg033.jpg034.jpg035.jpg036.jpg037.jpg038.jpg039.jpg040.jpg041.jpg042.jpg043.jpg044.jpg045.jpg046.jpg047.jpg048.jpg051.jpg053.jpg054.jpg055.jpg056.jpg057.jpg058.jpg059.jpg060.jpg061.jpg062.jpg063.jpg064.jpg065.jpg066.jpg067.jpg068.jpg069.jpg070.jpg071.jpg072.jpg073.jpg074.jpg075.jpg076.jpg077.jpg

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.041741649309794 Mins