โครงการตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐,๐๐๐ รูป ทำบุญเมืองนครราชสีมา ๓๖๔ ปี (ปีที่ ๒) และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่ผู้สูญเสียจากเหตุการณ์รุนแรงในจังหวัดนครราชสีมา วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ 15 กพ. พ.ศ.2563

โครงการตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐,๐๐๐ รูป ทำบุญเมืองนครราชสีมา ๓๖๔ ปี (ปีที่ ๒)

ถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศล

แด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้สถาปนาเมืองนครราชสีมา

และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่ผู้สูญเสียจากเหตุการณ์รุนแรงในจังหวัดนครราชสีมา
วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
จัดโดย คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ

องค์กรภาคี ,ข้าราชการ ,พ่อค้า และประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.031498916943868 Mins