ตักบาตรพระ 1,000 รูป ตลาดไท จ.ปทุมธานี

วันที่ 19 สค. พ.ศ.2551

 

             พุทธศาสนิกชนในชุมชนตลาดไท จังหวัดปทุมธานี พร้อมใจกันจัดเพื่อฟื้นฟูศีลธรรม สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เพื่อรวมพลังชาวพุทธช่วยเหลือพุทธบุตร 266 วัด 4 จังหวัดภาคใต้     เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 สิงหาคม พุทธศักราช 2551   บริเวณลานกิจกรรมตลาดไท อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พุทธศาสนิกชน ตลอดจนพ่อค้า แม่ค้า จำนวนมากได้พร้อมใจกันสวมชุดขาวมาร่วมในพิธีตักบาตรพระ 1,000 รูป ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000  รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก  โดยการดำริของ     พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์  (หลวงพ่อธัมมชโย) โดยงานนี้ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชปริยัติยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก    นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งภายในงาน ได้มีการประกาศตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงร่วมด้วย 
            สำหรับการตักบาตรในครั้งนี้ นับเป็นงานกุศลอันยิ่งใหญ่ครั้งแรก  ประวัติศาสตร์ของชาวชุมชนตลาดไท ที่ได้มีโอกาสทำบุญกับพระสงฆ์ที่มาเป็นเนื้อนาบุญมากกว่า          1,000  รูป ทำให้พื้นที่การจัดงานที่คณะกรรมการจัดงาน ที่เตรียมไว้เป็นลานบุญดูคับแคบ แต่แรงศรัทธา ของทุกคนยังคงเต็มเปี่ยมไปทั่วบริเวณจัดงาน  และภาพงานบุญในครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจ ให้เกิดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น   ซึ่งหากผู้คนในสังคมยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนตามพระพุทธศาสนา และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  ตั้งแต่สมัยปู่ย่า ตา ยาย โดยการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ลด ละ เลิกจากสิ่งอบายมุขทั้งปวง  จะทำให้สังคมเกิดความสงบสุขร่มเย็น  จิตใจของคนในสังคมก็ดีขึ้น   ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

 

            ภายในงานยังได้รับความร่วมมือจาก เด็กดี V-Star จากโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน โรงเรียนจ่าอากาศดอนเมือง โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม และโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  ซึ่งโรงเรียนนี้มาไกลถึงจังหวัดบุรีรัมย์ และแม้ว่าระยะทางจะไกล แต่ก็ไม่อาจเป็นอุปสรรคของการสร้างความดีของน้อง ๆ ได้ ทุกคนทำหน้าของตนเองอย่างเต็มที่และเต็มกำลังท่ามกลางสายฝน ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

 

            และภาพความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นได้โดยความร่วมมือของ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ชมรมพ่อค้าแม่ค้าตลาดไทรักธรรม ชมรมบ้านแก้ว  ตลาดไท ร้าน ศ.แสงเพชร บางไผ่อะไหล่ วัชมนฟูดส์ ชาตรามือ หมอเส็ง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย
            ประธานฝ่ายฆราวาส  นายแพทย์สุรพงษ์  สืบวงศ์ลี  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  กล่าวที่ได้มาร่วมงานว่า  “วันนี้ที่มีพุทธศาสนิกชนได้มารวมกันทำบุญเป็นจำนวนมากได้ทำบุญตักบาตรถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 1,000 รูป เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการที่พุทธศาสนิกชน   ไม่ว่าจะที่จังหวัดปทุมธานีหรือจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศไทยต่างก็อยากส่งกำลังใจ ส่งความอบอุ่นความรักและส่งบุญกุศลไปถึงพระภิกษุสงฆ์ และชาวไทยในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้พื้นที่ต่างๆที่ประสบความไม่สงบนั้นได้ผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ  เหล่านี้ไปได้ด้วยดี ให้ความรักความสามัคคีเกิดขึ้นทั้งใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้และในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศไทย  ...และเป็นอีกครั้งที่ได้มาร่วมตักบาตรกับพระสงฆ์และประชาชนจำนวนมาก ก็ได้เห็นว่า      พุทธศาสนิกชนคนไทยต่างยังยึดมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วได้รวมกันทำความดีทำบุญกุศล  และหากเราทำอย่างนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ   ความสงบสุขก็จะกลับคืนสู่ประเทศไทยและสังคมของเรา ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยที่นับถือศาสนาใดก็ตาม   และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ช่วงนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทุกๆท่านจะได้สร้างสรรค์งานบุญอย่างนี้ให้เกิดขึ้นแล้วจะทำให้เกิดความสุขความสงบในจิตใจ และทำให้เรารู้สึกว่า เรามีความรักความสามัคคีที่จะรวมกันทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นบุญกุศลให้เกิดขึ้นทุกๆที่ทั่วประเทศ สุดท้ายแล้วก็จะนำมาซึ่งความสงบความผาสุกของประชาชนไทยทุกคน”
            โดยความสำเร็จในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้   หากขาดความร่วมมือจากคณะทำงานทุกท่าน ที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการรวมพลังเป็นหนึ่ง จะทำให้ผ่านอุปสรรคทุกอย่างไปได้ อันส่งผลให้งานประสบความสำเร็จ  ด้วยบุญกุศลที่ร่วมกันบำเพ็ญ   ยังนำมาซึ่งความปลาบปลื้มปิติใจกันทุก ๆ คน

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010922829310099 Mins