ตักบาตรพระ 1,000 รูป

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2551

     พระเดชพระคุณพระครูญาณธรรมธาดา เจ้าคณะอำเภอฮอด พร้อมด้วยนายสุเทพ ภัทรศยกุล นายอำเภอฮอด เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระภิกษุ สามเณร จำนวน 1,000 รูป ณ ถนนสายฮอด – ดอยเต่า หน้าที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อกลางเดือนเมษายน พุทธศักราช 2551 ที่ผ่านมา

ภาพของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร นับพันรูป ที่เดินครองบาตรไปตามถนนที่ทอดยาวบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอฮอด ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยผู้มีบุญมารอตักบาตร และน่าอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งที่ว่าแม้แต่ชาวไทยบนที่สูงอย่างชาวปากะยอ จากเผ่าโกและเผ่ากะเหรี่ยงแดง ก็ได้เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ด้วย

การจัดงานครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ ของอำเภอฮอดเพราะนับเป็นอำเภอแรกของประเทศที่จัดตักบาตรพระ 1,000 รูป ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 500,000รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย รวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอุทิศเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ความสำเร็จของงานครั้งนี้ โดยความร่วมมือของคณะสงฆ์อำเภอฮอด องค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล เทศบาลตำบลท่าข้าม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอฮอด คณะกัลยาณมิตรอำเภอฮอด สมาคมรวมใจไทยล้านนา สมาคมพุทธศาสน์ล้านนา มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย

กิจกรรมที่ทุกท่านมาร่วมกันสร้างความดีในครั้งนี้ นับว่าเป็นการส่งเสริมให้พุทธบริษัทสี่เป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว ทุกคนได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขที่แท้จริง ภาพประวัติศาสตร์แห่งความงดงามในครั้งนี้จะติดตราตรึงใจของผู้ที่มาพบเห็นและเป็นต้นแบบแห่งวัฒนธรรมอันดีสืบต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.032958384354909 Mins