ลำพูน ตักบาตร 1,000 รูป

วันที่ 05 มีค. พ.ศ.2551

     จากการที่หลายจังหวัดทั่วประเทศไทยได้จัดโครงการตักบาตรถวายสังฆทาน เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ 266 วัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ท่านไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ อันเนื่องจากความไม่สงบในพื้นที่นั่นเอง โดยในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2551 ณ บริเวณถนนหน้าวัดพระธาตุหริภุญไชย ริมน้ำกวง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีพิธีตักบาตรคณะสงฆ์จำนวน 1,000 รูป เพื่อรวมพลังชาวไทยส่งกำลังใจช่วยเหลือคณะสงฆ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยได้รับความเมตตาจาก พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายเฉลิมชัย วรวุฒิพุทธพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พิธีตักบาตรในครั้งนี้นอกจากจะมีพุทธบุตรจำนวน 1,000 รูป จากวัดต่าง ๆ มาเป็นเนื้อนาบุญแล้ว ยังได้รับความสนใจจากประชาชนชาวลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมตักบาตรเป็นจำนวนมากกว่า 15,000 คนด้วยกัน ซึ่งนับว่าเป็นการรวมพุทธศาสนิกชนให้มาร่วมสืบสานอายุพระพุทธศาสนาที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งอีกครั้งหนึ่ง

ซึ่งความสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ เพราะความร่วมมือกันของหลายหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน อันได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดลำพูน วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย และจากการตักบาตรในครั้งนี้คือหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 5 แสนรูป 76 จังหวัดทั่วไทย เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก จากดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

ภาพการตักบาตรในวันนั้น นับเป็นสัญลักษณ์ของความสงบสุขร่มเย็น ที่ได้เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูน และจะยังแผ่ขยายออกไปยังทั่วทุกภูมิภาคของประเทศในอนาคตอันใกล้นี้ได้อีกด้วย รวมทั้งยังเป็นการถวายกำลังใจและให้การสนับสนุนแด่พระภิกษุสงฆ์พื้นที่ 266 วัด ใน 4 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งท่านเหล่านั้นได้อยู่หยัดสู้ มุ่งทำหน้าที่รักษาพระพุทธศาสนาอย่างไม่ย่อท้ออีกด้วย.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001452366511027 Mins