อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จัดตักบาตรพระ 1,200 รูป

วันที่ 12 สค. พ.ศ.2551

 

              ชาวจังหวัดเชียงใหม่จำนวนกว่านับหมื่นคน  ประกอบด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนเป็นจำนวนมาก  ในอำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมใจกันนำข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมทำบุญพิธีตักบาตรพระภิกษุ  สามเณร     จำนวนกว่า  1,200  รูป   ที่กราบอาราธนานิมนต์จากวัดต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่      ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000  รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย  เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พุทธศักราช 2551   ณ ถนนเชียงใหม่ – ฝาง    หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงดาว  โดยได้รับความเมตตาจาก  พระเดชพระคุณพระราชเขมากร    รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์      และได้รับเกียรติจาก   นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์       เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการตักบาตรในครั้งนี้  พุทธศาสนิกชนได้กล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ซึ่งแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง  ร่วมด้วย
            สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา   รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบสานอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่ง และเป็นการส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร 266 และชาวพุทธใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000  รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ตามดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ภาพการสร้างความดีเหล่านี้ เกิดขึ้นจากพุทธบริษัทสี่ ที่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่เห็นความสำคัญของการรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่โลก โดยเฉพาะเหตุการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเป็นผลทำให้พระภิกษุ สามเณรอยู่ด้วยความยากลำบาก             
            พระพุทธศาสนานั้น   เป็นศาสนาที่มีคำสอนอันทรงคุณค่า เป็นความดีสากล ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ชาวโลก ทุกเชื้อชาติ ศาสนาและเผ่าพันธุ์ ซึ่งในครั้งนี้มีพระภิกษุสงฆ์มาเป็นเนื้อนาบุญจาก 8 อำเภอด้วยกัน   ได้แก่   อำเภอพร้าว      อำเภอสันทราย อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอเมือง อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ และอำเภอแม่อาย และถือได้ว่าเป็นการทำบุญครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอำเภอเชียงดาว ตั้งแต่สร้างเมืองมากว่า 700 ปี การตักบาตรครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งของชาวเชียงดาว และเป็นการแสดงพลังให้ประจักษ์แล้วว่า ถึงแม้จะอยู่ห่างไกลเพียงใดด้วยระยะทางของพื้นที่   แต่ทว่าก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด   เพราะชาวเชียงดาวมีจิตใจเต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยม  จึงร่วมเดินทางมาร่วมบุญนี้     นอกจากนี้ภายในงานพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันเขียนใบปวารณาตั้งใจจะประกอบความดี เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วย
            ความสำเร็จในการจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นได้    เพราะความร่วมแรงร่วมมือของคณะสงฆ์อำเภอเชียงดาว    สภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงดาว  กาชาดกิ่งอำเภอเชียงดาว  ตำรวจภูธรอำเภอเชียงดาว  เทศบาลตำบลเชียงดาว  เทศบาลเมืองงาย  มูลนิธิกู้ภัยอำเภอเชียงดาว  กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 เด็กดี V-Star จากโรงเรียนเชียงดาววิทยา         โรงเรียนบ้านเชียงดาว         โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว  วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย

            ถึงแม้ด้วยระยะทางจากเชียงดาว  จะอยู่ห่างไกลจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพียงใดก็ตาม   เรียกว่า  จากเหนือสู่ใต้ก็ว่าได้    แต่ก็ไม่ไกลเกินกว่าน้ำใจชาวไทยพุทธที่จะส่งไปให้ถึงกันได้    และหากยังคงมีการแสดงออกถึงซึ่งความห่วงใย  ตามส่งกำลังใจอยู่อย่างต่อเนื่อง  ย่อมเป็นนิมิตหมายแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันของพุทธบริษัท  4   ร่วมกันปกป้องพระพุทธศาสนา  ให้ดำรงอยู่เป็นหลักแห่งใจได้อยู่ยิ่งยาวนาน.


 

 

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมตักบาตรพระ
ในวันอาทิตย์ที่  17 สิงหาคม  พ.ศ.2551   ระหว่างเวลา  06.00 – 8.30  น.
1.ที่ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา (บัณฑิตรัตน์) จำนวน 2,500 รูป  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
    คุณสุรศักดิ์  โทร.081-599-0-9040
2.ที่  จ.สุราษฏร์ธานี  จำนวน  1,000 รูป  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  คุณนิธยา โทร.081-300-7870

 

 

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.002485716342926 Mins