ปทุมธานี จัดตักบาตรพระ 1,400

วันที่ 23 กค. พ.ศ.2551

     พิธีบุญตักบาตรพระระดับตำบลแห่งแรกของโลก ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย นั้นคือที่ ตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2551 ได้จัดพิธีตักบาตรพระขึ้น ที่ตลาดองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) คลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระศรีปทุมเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายเมฆินทร์ เมธาวิกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการตักบาตรในครั้งนี้ได้มีการประกาศตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงร่วมด้วย

การได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีตักบาตรในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบสานอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และเป็นการรวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรก ครั้งประวัติศาสตร์ ครั้งสำคัญของโลกของตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพราะเป็นตำบลแรกที่จัดตักบาตรพระขึ้น ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยการดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) พิธีตักบาตรในครั้งนี้ นอกจากจะมีพุทธบุตรถึง 1,400 กว่ารูป มาเป็นเนื้อนาบุญแล้ว ยังได้รับความสนใจจากประชาชนชาวคลองสามและตำบลใกล้เคียงมาร่วมตักบาตรกันเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าว ก็ไม่สามารถจะทำให้ความตั้งใจของสาธุชนลดน้อยลงได้ และเป็นการรวมพลังของชาวคลองสามในการสืบสานอายุพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง ที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม และยังเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศจักได้นำไปเป็นแบบอย่างได้เจริญรอยตามได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

สำหรับตำบลคลองสามนั้นมีจุดเด่นที่สำคัญคือ มีวัดวาอารามเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกและเป็นศูนย์รวมของชาวพุทธอีกด้วย

การจัดงานตักบาตรครั้งนี้ ยังมีน้องๆ เยาวชนเด็กดี V-Star และทหารมาช่วยงานบุญในครั้งนี้อีกด้วย ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน กองพันบริการ กรมยุทธบริการทหาร และกองบัญชาการกองทัพไทย

งานบุญในครั้งนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี โดยได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม สภาวัฒนธรรมอำเภอคลองหลวง สมาคมวัฒนธรรมสัมพันธ์เพื่อความดีสากล ชมรมบ้านแก้ว ชมรมครอบครัวอบอุ่น ร้านเพชรธานีคอนกรีต ศูนย์แนะแนวการศึกษาประเทศออสเตรเลีย คลินิกบ้านรักฟัน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มงคลเศรษฐี จำกัด ชมรมคหบดีสัมพันธ์ ร้านอุ่นใจ โมบาย วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย

นับเป็น อบต. ต้นแบบ ในการจัดให้มีงานบุญดังนี้ และขอเชิญชวนชาวไทยทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ทุกตำบล ร่วมกันจัดงานตามโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ให้ครบทั้งจำนวนจังหวัดและจำนวนพระในเร็ววัน เพื่อร่วมกันสร้างมหากุศลให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นไทย อันเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา ที่มีพุทธบริษัทมีความพร้อมเพรียงกัน ร่วมรักษา ทะนุบำรุง สืบสานอายุพระพุทธศาสนาให้ยาวนานสืบไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.023421382904053 Mins