เขตบางซื่อ จัดตักบาตรพระ 1,111

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2551

     กระแสแห่งการประกอบความดี สร้างมหากุศลที่กำลังขยายไปทั่วทุกภูมิภาคบนผืนแผ่นดินไทยในขณะนี้นั้น เช่นเดียวกันกับที่ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กรกฏาคม พุทธศักราช 2551 ที่ผ่านมา บริเวณสี่แยกท่าน้ำบางโพ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครได้จัดพิธีตักบาตรพระจำนวน 1,111 กว่ารูปขึ้น โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระรัตนเมธี เจ้าคณะเขตบางซื่อ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการตักบาตรในครั้งนี้ได้มีการประกาศตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงพร้อมกันด้วย

ซึ่งการได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีตักบาตรในครั้งนี้ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบสานอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และเป็นการรวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยการดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ (หลวงพ่อธัมมชโย)

สำหรับการตักบาตรในครั้งนี้ นอกจากจะถวายเป็นพุทธบูชา รวมพลังชาวพุทธเพื่อช่วยเหลือพุทธบุตร 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว ยังเป็นการทำบุญใหญ่ของพุทธศาสนิกชนในเขตบางซื่อ เนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี เขตบางซื่อ และต้อนรับเทศกาลเข้าพรรษาด้วย ซึ่งนับเป็นงานกุศลอันยิ่งใหญ่ครั้งแรก ครั้งประวัติศาสตร์ของชาวบางซื่อ และภาพงานบุญในครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจ ให้เกิดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งหากผู้คนในสังคมยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตั้งแต่สมัยปู่ย่า ตา ยาย โดยการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ลด ละ เลิกจากสิ่งอบายมุขทั้งปวง ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา และตลอดไป จะทำให้สังคมเกิดความสงบสุขร่มเย็น จิตใจของคนในสังคมก็ดีขึ้น เศรษฐกิจก็จะดีขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับความร่วมมือจากเยาวชน เด็กดี V-STAR จากโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา และโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส มาช่วยงานตั้งแต่การเตรียมงาน การจัดงาน และการเก็บงาน แม้ว่าจะเป็นวันหยุดก็ตามแต่เยาวชนเหล่านี้ก็ได้ตั้งใจทำหน้าที่และสร้างบารมีของตนเองอย่างเต็มที่ และเต็มกำลัง สมกับการเป็นเด็กดี V-STAR

และความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นได้เพราะได้รับความร่วมมือร่วมแรงของสำนักงานเขตบางซื่อ สภาวัฒนธรรมเขตบางซื่อ กองบัญชาการทหารปืนใหญ่ กรมพลาธิการทหารบก ชมรมพุทธบางซื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งวัดพระธรรมกาย และมูลธรรมกาย

ทั้งนี้ นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวหลังการจัดงานนี้ด้วยว่า “รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาในวันนี้ร่วมกับพี่น้องชาวบางซื่อทั้งหลาย มีความปลื้มปิติและชื่นชม ขณะเดียวกันก็ดีใจที่ได้เห็นพุทธศาสนิกชนได้ออกมาแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และก็ทำบุญตักบาตร เป็นการร่วมมือกันที่ยิ่งใหญ่และน่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของทางบางซื่อด้วย ก็ควรที่จะเป็นแบบอย่างสำหรับชุมชนอื่นๆหรือแห่งอื่นๆต่อไป ทางกระทรวงวัฒนธรรมเราก็จะพยายามส่งเสริมสนับสนุนในทุกๆ ด้าน เพื่อจะให้มีการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่เฉพาะช่วงเทศกาลเข้าพรรษา น่าจะเป็นประจำต่อไปเรื่อยๆ อันนี้ก็จะสร้างความร่มเย็นทางจิตใจและก็จะสร้างสันติสุขแก่บ้านเมืองและโลกของเราต่อไป”

และได้กล่าวถึงในส่วนของพระสงฆ์ในพื้นที่ภาคใต้อีกว่า “ ผมก็ได้ไปภาคใต้มาแล้ว พระสงฆ์ที่นั้นก็ต้องยอมรับว่าท่านมีความเสี่ยงสูงในการที่จะออกจากวัดไปแล้วประสบกับภัยต่างๆ ที่เราทั้งหลายทราบกัน ในส่วนของกระทรวงฯ เองก็จะลงไปปฏิบัติภารกิจที่ภาคใต้ ก็ในส่วนของพี่น้องชาวไทยในภาคที่เหลือก็ได้มีการจัดทำบุญตักบาตรเช่นนี้ และก็ส่งข้าวสาร อาหารแห้ง ต่างๆไปช่วยทางภาคใต้ ผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดี ก็เป็นการแสดงถึงความเป็นคนไทยเราและก็มีความห่วงใยในพี่น้องทุกๆ คน ทุกๆ ภาค อันนี้ก็จะเป็นกำลังใจให้พี่น้องทางภาคใต้ด้วย และครั้งนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของความสำเร็จในความสมัครสมานสามัคคีทำบุญร่วมกัน ก็อยากจะให้ทุกๆ จังหวัดทั่วประเทศ ถ้าเป็นไปได้ ทุกๆ ชุมชนหรือทุกๆ อำเภอได้จัดอย่างน้อยก็สักครั้งหนึ่งในช่วงเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยให้ร่วมมือร่วมใจกันเป็นลักษณะมหาสโมสรอย่างนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดี และก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยเรามีความรักความสามัคคีกันมากขึ้น”

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.022848133246104 Mins