ตักบาตรพระถวายมหาสังฆทาน จ.พัทลุง และ จ.อุดรธานี

วันที่ 25 กย. พ.ศ.2551

 

               พุทธศาสนิกชนในจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีตักบาตรพระ  1,000  พันรูป ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000  รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช 2551  จัดขึ้นที่บริเวณถนนราเมศวร์ สี่แยกโรงภาพยนต์โคลีเซี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง   ได้รับความเมตตาจาก  พระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิกวี  เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   พร้อมด้วยนายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ในพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 1,000  รูป ซึ่งการตักบาตรพระในครั้งนี้ได้มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงร่วมด้วย
            สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ  สืบสานอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก รวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจช่วยเหลือพระสงฆ์ 266 วัด และชาวไทยพุทธใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000   รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ตามดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)  โดยมีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดพัทลุงเป็นจำนวนมากมาร่วมพิธี เพราะนับเป็นมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง เป็นต้นบุญต้นแบบให้พุทธศาสนิกชนรุ่นหลังได้เจริญรอยตาม และที่สำคัญเป็นการพัฒนาศีลธรรม กล่อมเกลาจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้ดีงาม โดยรู้จักการให้และการเสียสละ
            ส่วนปัจจัยไทยธรรมที่ได้จากการตักบาตร    นำไปสมทบถวายให้แด่คณะสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ทุกรูปมีกำลังใจที่จะต่อสู้แก้ไขปัญหา และยังคงอยู่เป็นเนื้อนาบุญให้กับชาวไทยพุทธในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป ซึ่งงานในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จได้ โดยความร่วมมือของคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง บริษัทหาดทิพย์จำกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง สำนักงานพระพุทธศาสนา ชมรมแก้วตะวันจังหวัดพัทลุง สมาคมบัณฑิตรัตน์ ศูนย์กัลยาณมิตรหาดใหญ่ ภาครัฐและเอกชน ทหาร ตำรวจ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย
            ถือเป็นภาพประวัติศาสตร์สำคัญอีกครั้งหนึ่ง ที่พุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ร่วมสนับสนุนเป็นการให้กำลังสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับพระภิกษุ 266 วัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
            มาในส่วนของภาคอีสานกันบ้าง   ที่จังหวัดอุดรธานี    เช่นเดียวกันจัดให้มี
 พิธีตักบาตรพระเป็นจำนวน  1,000  รูป   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช 2551  ณ สี่แยกสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ถนนพานพร้าว จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับความเมตตาจาก   พระเดชพระคุณพระเทพรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจาก  นายกองเอกวิลาศ  รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการตักบาตรในครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง  ร่วมด้วยเช่นเดียวกัน
พิธีตักบาตรในครั้งนี้นอกจากจะมีพุทธบุตร  1,000 รูป  มาเป็นเนื้อนาบุญแล้ว ยังได้รับความสนใจจากประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี   และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมตักบาตรเป็นจำนวนมาก ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000  รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ตามดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบสานอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก   และเป็นการรวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร 266 วัด และชาวไทยพุทธใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งทหาร ตำรวจ ที่อยู่รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน
            กิจกรรมบุญครั้งนี้นับเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว และเป็นการพัฒนาศีลธรรม กล่อมเกลาจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้ดีงาม ด้วยการรู้จักเป็นผู้ให้ โดยเฉพาะต่อพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญ และเป็นอายุพระพุทธศาสนา
            การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกและนับเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดอุดรธานีได้ตักบาตรพระภิกษุเป็นจำนวนถึง 1,000  รูป และนับว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ทั้งนี้เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ซึ่งได้แก่  คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ชมรมอุดรร่มธรรม ชมรมอุดรใจใส สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ องค์กรภาครัฐและเอกชน ทหาร ตำรวจ โรงพยาบาล สถานศึกษา บริษัทห้างร้าน พ่อค้า ประชาชน วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย.
            กระแสการตื่นตัวเพื่อสร้างมหากุศล ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย  ยังคงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามจังหวัดต่าง ๆ  ด้วยความตั้งใจพร้อมเพรียงกัน  เพื่อส่งกำลังใจและสิ่งของถวายพุทธบุตร  รวมทั้งส่งถึงเจ้าหน้าที่  ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้  หรือแม้ผู้ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ  ต่อไปอีกด้วย.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010894338289897 Mins