ตักบาตร เขตมีนบุรี

วันที่ 04 เมย. พ.ศ.2551

      ภาพบรรยากาศแห่งการสร้างความดีและความประทับใจได้อบอวลไปทั่วเขตมีนบุรีอีกครั้ง หลังจากประชาชนในเขตมีนบุรี และเขตใกล้เคียงได้ร่วมใจกันจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูปขึ้น เมื่อเช้าวันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2551 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระโสภณธรรมภาณี ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตมีนบุรี เจ้าอาวาสวัดราษฏร์ศรัทธาธรรม เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก ดร.จักรภพ เพ็ญแข รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองมีนบุรี เป็นประธานจัดงาน

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนในเขตมีนบุรีได้ตักบาตรพระ 1,000 รูป ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 5 แสนรูป 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย รวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ แต่มีหัวใจในการรักษาพระพุทธศาสนา เอาชีวิตเป็นเดิมพัน ต่อสู้ด้วยพุทธวิธี หยัดสู้อย่างอดทนและสันติ ไม่ย้ายหนีไปไหน อยู่รักษาผืนแผ่นดินไทย และอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และนับว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ทั้งนี้เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ซึ่งได้แก่ สภาวัฒนธรรมเมืองมีนบุรี สำนักงานเขตมีนบุรี หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ สมาคมสร้างสรรค์สังคมไทย มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย

ภาพงานวันนี้ ทำให้ทุกคนที่มาเกิดความรักสามัคคีกัน หวงแหนในพระพุทธศาสนา เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ดังคำขวัญที่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้กล่าวไว้ว่า พุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.014524968465169 Mins