ตักบาตรพระ 1,000 รูป

วันที่ 03 เมย. พ.ศ.2551

      จังหวัดปทุมธานีร่วมกับหน่วยงานราชการ เอกชน วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย จัดพิธีตักบาตรพระกว่า 1,000 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และช่วยเหลือคณะสงฆ์ 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ เมื่อเช้าวันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2551 ณ บริเวณตลาดรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีพระราชปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเมฆินทร์ เมธาวิกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตักบาตรพระ 5 แสนรูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และช่วยเหลือคณะสงฆ์ 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งกิจกรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 06.00 น.ด้วยการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จากนั้นพระสงฆ์และสาธุชนเริ่มทยอยเข้าพื้นที่พิธีตักบาตร มีประชาชนในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 3,000 คน

พิธีตักบาตรในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือพระสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดแดนภาคใต้แล้ว ยังถือเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมสู่ประชาชน และที่สำคัญเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัว ให้พ่อแม่ ลูกได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการสร้างครอบครัวอบอุ่น อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนในพื้นที่ และนำพาซึ่งความปลื้มปิติที่ได้ร่วมกันบุญแก่พระสงฆ์จำนวนมาก

นอกจากพระสงฆ์จะได้รับบาตรข้าวสารอาหารแห้งจากสาธุชนแล้ว ทางคณะผู้จัดงานยังเตรียมอาหารสำเร็จใส่ปิ่นโตกว่า 1,000 เถา ถวายแด่พระสงฆ์เพื่อให้นำกลับไปฉันเพลที่วัดอีกด้วย นับว่าพิธีตักบาตรครั้งนี้ ได้สร้างบุญกุศลความปีติเบิกบานในบุญให้แก่สาธุชนอย่างถ้วนหน้า เป็นความดีต้นแบบ เป็นความดีแห่งชุมชน จุดเริ่มต้นที่กำลังแผ่ขยายสู่หลายจังหวัดทั่วประเทศทั่วไทยในขณะนี้

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.021698065598806 Mins