ชัยนาท จัดตักบาตร

วันที่ 20 มิย. พ.ศ.2551

     พิธีตักบาตรคณะสงฆ์ 1,200 กว่ารูป จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ณ ถนนชัยณรงค์ เขื่อนเรียงหิน ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชสิริชัยมุนี เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจาก ดร. ประภากร สมิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และภายในงานยังได้จัดให้มีพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงตนเป็นชาวพุทธที่ดีอีกด้วย

พิธีตักบาตรพระ 1,200 กว่ารูปในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกตามดำริของ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เพื่อรวมพลังชาวพุทธ ส่งกำลังใจช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับเป็นงานมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์ของชาวชัยนาท เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นที่จะรวมพลังชาวพุทธ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ให้กับสังคมโลกอย่างต่อเนื่อง และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามเป็นอริยะประเพณี สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว บังเกิดความเจริญรุ่งเรืองในพุทธศาสนา เป็นต้นแบบให้แก่ชาวพุทธรุ่นต่อไป รวมถึงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ ที่สำคัญคือเป็นการส่งเสริมความอบอุ่นแก่สถาบันครอบครัว

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ทำให้พื้นที่จัดเตรียมไว้เต็มไปในพริบตาและได้พร้อมใจกันใส่ชุดขาวซึ่งเป็นภาพที่สง่างามเป็นอย่างมาก และยังเป็นที่น่าอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งว่า ถือเป็นอีกจังหวัดที่ได้มีน้องๆเยาวชนจากเด็กดี V –star มาร่วมงานบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก แม้ว่าจะเป็นวันหยุดเรียนก็ตาม แต่ก็ไม่ได้เป็นวันหยุดการสร้างความดีของเยาวชนเหล่านี้แต่อย่างใด และกล่าวว่าวันนี้ดีใจมากที่มีการจัดพิธีตักบาตรพระขึ้นที่จังหวัดชัยนาทและน้องๆเยาวชนเหล่านี้ได้เชิญชวนให้เด็กดี V-Star ทั่วประเทศให้มาร่วมกิจกรรมตักบาตรพระอีกด้วย

ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ เพราะความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เทศบาลเมืองชัยนาท พุทธสมาคมจังหวัดชัยนาท สภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดชัยนาท สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ พ่อค้าประชาชน วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย

จากภาพการตักบาตรในวันนั้น นับเป็นสัญลักษณ์ของความสงบสุขร่มเย็น ที่ได้เกิดขึ้นในจังหวัดชัยนาท และจะแผ่ขยายออกไปยังทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งเป็นที่น่าอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ สำเร็จไปได้ด้วยดียิ่ง ซึ่งจักกลายเป็นแบบอย่างแห่งความดี ความสำเร็จที่กำลังถูกจุดประกายขึ้นต่อ ๆ ไป

 Total Execution Time: 0.01015016635259 Mins