อกุศล

วันที่ 10 มีค. พ.ศ.2547

 

 

 

.....อกุศล หมายถึง ความชั่ว สิ่งที่ไม่ดี มักใช้คู่กับคำว่าบาป เป็นบาปอกุศล และเป็นคำตรงข้ามกับคำว่ากุศล ซึ่งแปลว่าความดี

.....คำว่า อกุศล นี้ถูกนำมาใช้นำหน้าคำอื่นมาก และทำให้มีความหมายไปในทางที่ไม่ดี เช่น

.....อกุศลกรรม หมายถึง ความชั่ว บาป

.....อกุศลกรรมบถ หมายถึง ทางแห่งความชั่ว ทางบาป

.....อกุศลจิต หมายถึง จิตชั่ว ความคิดชั่ว

.....อกุศลเจตนา หมายถึง เจตนาไม่ดี

.....อกุศลมูล หมายถึง รากเหง้าแห่งความชั่ว ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0051435828208923 Mins