กัลยาณจิต

วันที่ 11 มีค. พ.ศ.2547

 

.....กัลยาณจิต แปลว่า จิตที่ดี จิตที่งดงาม

 

           .....กัลยาณจิต หมายถึงจิตที่ดีงาม จิตที่ประกอบด้วยเมตตากรุณา คือความรู้สึกที่หวังดีปรารถนาดี ความรู้สึกที่มุ่งให้ประโยชน์ ต้องการจะให้พ้นจากความทุกข์ อันเป็นความรู้สึกที่สะอาดบริสุทธิ์ ไม่เคลือบแคลงแอบแฝงด้วยผลประโยชน์

.....กัลยาณจิต นิยมใช้ในกรณีที่ต้องการอธิฐานหรือตั้งใจจะอำนวยพรอำนวยผลให้แก่ผู้รับ เช่นใช้ว่า

.....“ขอตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานให้ท่านเดินทางโดยปลอดภัย”

.....“ ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้ตั้งกัลยาณมจิตอุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว” 

 Total Execution Time: 0.0031436642011007 Mins