กาลกิริยา

วันที่ 14 มีค. พ.ศ.2547

 

 

.....กาลกิริยา (อ่านว่า กาละ-กิริยา หรือ กาน – กิริยา) แปลว่า การกระทำกาละ

.....กาลกิริยา เป็นสำนวนวัด หมายถึงตายมรณะ ล่วงลับไป ใช้กับบุคคลทั่วไปไม่จำกัดเพศเช่นใช้ว่า

.....“ผู้สั่งสมบุญความดีไว้มาก ครั้นทำกาลกริยาไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติ”

.....“สามีของนางครั้นสั่งเสียเสร็จแล้วก็ทำกาลกิริยาล่วงลับไปสู่ปรโลก”

.....กาลกิริยา มีความหมายตามรูปศัพท์อีกอย่างหนึ่งว่า ถึงเวลาที่กำหนดไว้ ถึงจุดของเวลาถึงเวลาสุดท้าย ถึงชั่วโมงสุดท้าย (ของชีวิต) ซึ่งก็ได้ความว่า “ตาย” นั้นเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Execution Time: 0.0036681135495504 Mins