จงกรม

วันที่ 15 มีค. พ.ศ.2547

 

.....จงกรม หมายถึงการเดินไปมาในที่ที่กำหนดไว้ มิใช่แปลว่าเดินเป็นวงกลม

         .....จงกรม คือการเดินไปมาอย่างช้าๆ โดยมีสติกำหนดอยู่ที่เท้าทั้งสองข้าง เช่นเมื่อก้าวเท้าขวาก็กำหนดรู้ว่ากำลังก้าวเท้าขวา เมื่อก้าวเท้าซ้ายก็กำหนดรู้ว่ากำลังก้าวเท้าซ้าย จะว่าบริกรรมในขณะนั้นด้วยก็ได้ จะเดินไปแล้วกลับในทางเดียวกันหรือเดินเป็นวงกลมก็ได้ แล้วแต่สถานที่จะอำนวย


 

          .....จงกรม เป็นอุบายวิธีบริหารกายคือทำให้กายผ่อนคลาย ช่วยย่อยอาหาร บริหารจิตคือทำให้จิตคลายเครียด บริหารสติคือทำให้สติตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ไม่สั่นไหว เป็นการปฏิบัติกรรมฐานอย่างหนึ่งที่นิยมปฏิบัติกันทั่วไป

 Total Execution Time: 0.0013591130574544 Mins