วิรัติ

วันที่ 26 กย. พ.ศ.2548

 

 

วิรัติ แปลว่า การงด การเว้น คือความปราศจากความยินดีพอใจในการทำทุจริตความชั่วใช้คำว่า เวรมณี แทนก็มี

 

          วิรัติ มี 3 ลักษณะ คือ 1) งดเว้นได้เฉพาะหน้า คือแม้สบโอกาสที่จะทำความชั่วได้แต่ก็มีสติยั้งคิด สามารถระงับใจไม่ทำ เช่น อาจโกงได้แต่ไม่ทำ อาจฆ่าได้แต่ไม่ฆ่า เป็นต้น 2) งดเว้นได้ด้วยการสมาทาน คือมีเจตนาตั้งใจไว้ว่าจะไม่ทำความชั่ว เช่น สมาทานศีลไว้ก็งดเว้นตามที่ตั้งใจไว้ได้ 3) งดเว้นได้เด็ดขาด คือไม่ทำตลอดไป ซึ่งเป็นการงดเว้นของพระอริยบุคคล

 

        วิรัติ นำมาใช้ในคำไทย เช่น มังสวิรัติ งดเว้นกินเนื้อสัตว์ มัชชวิรัติ งดเว้นดื่มน้ำเมา เมถุนวิรัติ งดเว้นการมีเพศสัมพันธ์

 

 Total Execution Time: 0.0033963521321615 Mins