พิธีอัญเชิญรูปหล่อโลหะทองสัมฤทธิ์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อประดิษฐาน ณ มหารัตนวิหารคด เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 14 กย. พ.ศ.2562

พิธีอัญเชิญรูปหล่อโลหะทองสัมฤทธิ์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
เพื่อประดิษฐาน ณ มหารัตนวิหารคด
เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 Total Execution Time: 0.00083381732304891 Mins