สำนักพัฒนาทรัพยากร, สำนักการศึกษา และสำนักเผยแผ่ สามัคคีร่วมใจ สวดธรรมจักร และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 02 ตค. พ.ศ.2562

สำนักพัฒนาทรัพยากร, สำนักการศึกษา และสำนักเผยแผ่
สามัคคีร่วมใจ สวดธรรมจักร และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0064971327781677 Mins