ชมรมศิษย์เก่าบูชาธรรม จัดโครงการปฏิบัติธรรมระยะสั้น 3 วัน "โครงการปฏิบัติธรรมศิษย์เก่าบูชาธรรม" ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 03 ตค. พ.ศ.2562

ชมรมศิษย์เก่าบูชาธรรม  จัดโครงการปฏิบัติธรรมระยะสั้น 3 วัน
"โครงการปฏิบัติธรรมศิษย์เก่าบูชาธรรม"
ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

ชมรมศิษย์เก่าบูชาธรรม ได้จัด "โครงการปฏิบัติธรรมศิษย์เก่าบูชาธรรม" ขึ้นเป็นครั้งแรก 
โดยเชิญชวนชายแมนๆ ที่เคยผ่านการบวชธรรมทายาทและเคยผ่านโครงการปฏิบัติธรรมมาแล้ว มาร่วมกันปฏิบัติธรรมระยะสั้นเป็นเวลา 3 วัน  ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย 
ในครั้งนี้มีชายแมนๆที่ผ่านคุณสมบัติเข้ามาปฏิบัติธรรมกว่า 70 คน  

 

โดยกิจกรรมในโครงการปฏิบัติธรรมศิษย์เก่าบูชาธรรม

เริ่มขึ้นในเย็น(18.00น.) วันที่ 27 ก.ย. ที่ผ่านมา เริ่มจากการปฐมนิเทศน์ แนะนำสถานที่   ต่อมาในเช้าวันที่

28 ก.ย. กิจกรรมภาคเช้า ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรมภาคเช้า  ช่วงบ่ายกิจกรรมปฏิบัติธรรมภาคบ่าย     ในช่วงเย็นร่วมกันเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ และถ่ายภาพหมู่คณะพระอาจารย์และผู้มาปฏิบัติธรรมรุ่นแรก ช่วงค่ำเป็นกิจกรรมฟังธรรมะและแนะนำชมรมศิษย์เก่าบูชาธรรม  และจบกิจกรรมโครงการฯในเช้าวันที่ 29 ก.ย. ที่ผ่านมา
 

โครงการปฏิบัติธรรมศิษย์เก่าบูชาธรรมจะจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน
ผู้ที่เข้าอบรมในโครงการนี้จะได้เก็บรักษาบรรยากาศเสมือนกับครั้งที่ได้บวช และทบทวนหลักวิชชาในการปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ เพื่อรักษาธรรมะปฏิบัติให้ดียิ่งๆขึ้นไป

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0025017857551575 Mins