หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๓๑) ความจำเป็นในการตามงาน

วันที่ 11 ตค. พ.ศ.2562

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๓๑)
ความจำเป็นในการตามงาน

 

   ในช่วงที่ผ่านมาอาตมาได้มีโอกาสไปอบรมพระสังฆาธิการที่พุทธมณฑล นอกจากจะประทับใจกับความรู้ต่าง ๆ ที่พระเถระท่านได้ถวายความรู้แล้ว ยังมีสิ่งที่ทำให้ปีติใจคือ ได้เห็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ตั้งแต่เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด ได้ลงมาดูรายละเอียดในการอบรม ตั้งแต่เรื่องที่พัก สถานที่อบรม รวมทั้งภูมิทัศน์รอบ ๆ


   ทำให้อาตมานึกถึงสมัยที่บวชใหม่ ๆ หลวงพ่อทัตตชีโวมักจะพาเดินตรวจตามจุดอบรมต่าง ๆ ในวัด ท่านจะเข้าไปสอบถามทุกเรื่อง แม้กระทั่งเตรียมจาน ช้อน แก้ว เท่าไร มีธรรมทายาทมาจากไหนบ้าง เป็นต้น เมื่อตรวจงานเสร็จ ท่านจะถามเสมอว่า ได้อะไรบ้างหรือเห็นอะไรบ้าง แล้วก็จะสอนทุกครั้งไปว่า

    " ต่อไปภายหน้า เมื่อเป็นหัวหน้าหรือต้องดูแลคน ดูแลงาน อย่าดูเบาในการลงไปดู ไปตามงาน เพราะ
   ประการที่หนึ่ง ความละเอียดของคนไม่เท่ากัน ดูตัวอย่างคุณยายอาจารย์ท่านเช็ดบันได ทั้งข้างบน ข้างล่าง ล้างหม้อ ล้างกระทะท่านก็ล้างทั้งข้างนอกข้างใน ซักผ้า ท่านก็ไม่ได้ขยี้ผ้า ไม่ได้บิดผ้า ซึ่งจะหาใครละเอียดเท่ากับท่านได้ยาก ดังนั้นหัวหน้างานก็ต้องลงไปดูในรายละเอียด 

   ประการต่อมา หากพบความไม่สมบูรณ์ ความบกพร่องหรือมีสิ่งที่ต้องแก้ไข ต้องเพิ่มเติม ก็จะได้ให้คำแนะนำทีมงานได้

     หากทำอย่างนี้นอกจากงานจะสมบูรณ์แล้ว เท่ากับเราได้ฝึกทีมงานให้มีความละเอียด รอบคอบ แล้วจะได้ขุนพลในการขยายงานพระพุทธศาสนาต่อไป " 

 

 

ขอขอบคุณบทความดีๆ จาก
อาสภกันโต ภิกขุ 
๘ ส.ค. ๖๒
http://anacaricamuni.blogspot.com

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.003305451075236 Mins