พิธีรับตราตั้ง และมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสที่ "พระครูวิจิตรอาภากร" (นิวัตร อาภากโร น.ธ.เอก, ป.ธ.4)  เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  “เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง” วันพฤหัสบดีที่ 17 ตลุาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 26 ตค. พ.ศ.2562

พิธีรับตราตั้ง และมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสที่
"พระครูวิจิตรอาภากร" (นิวัตร อาภากโร น.ธ.เอก, ป.ธ.4) 
เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
“เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง”


วันพฤหัสบดีที่ 17 ตลุาคม พ.ศ. 2562
เวลา 14.00 น. พิธีรับตราตั้งเจ้าคณะอำเภอคลองหลวง ณ พระอุโบสถวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) 
เวลา 15.00 น. คณะศิษยานุศิษย์ฯ ร่วมขบวนอัญเชิญตราตั้ง และพัดยศเจ้าคณะอำเภอคลองหลวง จากตลาดคลองสี่เมืองใหม่ มาทางถนนเลียบคลองสี่ ถึงวัดสว่างภพ
เวลา 16.00 น. พิธีอัญเชิญตราตั้ง และพัดยศเจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เวียนประทักษิณรอบอุโบสถวัดสว่างภพ
เวลา 20.00 น. พิธีเจริญชัยมงคลคาถา และพิธีมุทิตาสักการะในโอกาสรับตราตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอคลองหลวง พร้อมด้วย พิธีรับคำสั่งแต่งตั้งเลขานุการเจ้าคณะอำเภอคลองหลวง, คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลคลองสี่ และตราตั้งฐานานุกรมในเจ้าคณะอำเภอคลองหลวง ณ อุโบสถวัดสว่างภพ
โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) และพระเดชพระคุณพระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
และนายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013488014539083 Mins