พิธีรับตราตั้ง โดยมีพระเดชพระคุณ “พระธรรมรัตนาภรณ์” เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นประธานในพิธีฯ วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ พระอุโบสถวัดเขียนเขต

วันที่ 26 ตค. พ.ศ.2562

พิธีรับตราตั้งเนื่องในโอกาส


“พระมหาถาวร ถิรจิตฺโต” วัดบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เจ้าคณะอำเภอเมือง”


“พระครูวิจิตรอาภากร” วัดสว่างภพ อำเภอคลองหลวง

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง”


“พระครูวิมลกิจจานุกูล” วัดป่างิ้ว อำเภอสามโคก

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองเจ้าคณะอำเภอสามโคก”


“พระครูโสภิตกิจจาภิรม” วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองปทุมธานี

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เจ้าคณะตำบลบางขะแยง” อำเภอเมืองปทุมธานี


“พระครูปทุมภาวนาพิสิฐ” วัดสวนมะม่วง อำเภอสามโคก

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เจ้าคณะตำบลบ้านงิ้ว" อำเภอสามโคก


โดยมีพระเดชพระคุณ “พระธรรมรัตนาภรณ์” เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง)

เป็นประธานในพิธีฯ
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น.
ณ พระอุโบสถวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.001399834950765 Mins