พิธีทอดกฐินสามัคคี ประเทศบังกลาเทศ ชมรมธรรมทายาทรวมใจ(DOP) แห่งเมืองปันชารี บังกลาเทศ ณ วัดสันติปูร์อรัญกุฏิ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

วันที่ 29 ตค. พ.ศ.2562

พิธีทอดกฐินสามัคคี ประเทศบังกลาเทศ
ชมรมธรรมทายาทรวมใจ(DOP) แห่งเมืองปันชารี บังกลาเทศ

เป็นตัวแทนมูลนิธิธรรมกาย ทอดกฐินในนามหลวงพ่อธัมมชโย
ณ วัดสันติปูร์อรัญกุฏิ เมืองปันชารี ประเทศบังกลาเทศ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ในงานดังกล่าวมีคณะสงฆ์ 100 กว่ารูป และสาธุชนกว่า 5,000 คน มาร่วมพิธี และร่วมถวายผ้าจีวรกฐินในปีนี้

 Total Execution Time: 0.0014079650243123 Mins