พิธีทอดกฐินสามัคคี ปรับปรุงระบบน้ำและปรับภูมิทัศน์อาคารปฏิบัติธรรม ณ แผ่นดินทอง พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 29 ตค. พ.ศ.2562

 Total Execution Time: 0.038460516929626 Mins