กฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงเชียงใหม่

วันที่ 30 ตค. พ.ศ.2562

กฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒
วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ณ ศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงเชียงใหม่ ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
ประธานสงฆ์ : พระภาวนาธรรมวิเทศ
ประธานกฐิน : คุณกิจสมิชฌ์ รัตนศิริทรัพย์ พร้อมครอบครัว 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0014551838239034 Mins