พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญสมาธิภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องเทวสภา อาคาร ๑๐๐ ปีคุณยายอาจารย์ฯ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 07 ธค. พ.ศ.2562

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญสมาธิภาวนา
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ณ ห้องเทวสภา อาคาร ๑๐๐  ปีคุณยายอาจารย์ฯ วัดพระธรรมกาย

 Total Execution Time: 0.0038636008898417 Mins