พิธีรำลึกนักสร้างบารมี ในวันมหารำลึกครั้งที่ ๓๑ วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

วันที่ 21 กค. พ.ศ.2563

พิธีรำลึกนักสร้างบารมี ในวันมหารำลึกครั้งที่ ๓๑
วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 

                   ความเป็นมาของการจัดงานวันมหารำลึก การจัดงานวันมหารำลึกนั้น ให้ความสำคัญจัดสืบเนื่องมา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๒ เพื่อน้อมระลึกถึงคุณธรรมความดี ของนักสร้างบารมีที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเริ่มจากพระชิตชัย มหาชิโต เป็นสมาชิกภายในองค์กรรูปแรก ที่มรณภาพ หลังจากนั้นได้จัดเป็นประจำทุกปีถึงปัจจุบัน 
 

                เพื่อให้สมาชิกภายในองค์กร ทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ศรัทธาวาส ผู้ชำนาญการ และพนักงานทุกท่านได้ร่วมประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลระลึกถึงคุณความดีของเพื่อนนักสร้างบารมีผู้ล่วงลับไปแล้ว และนำแนวทางอันดีงามในการสร้างบารมีของทุกท่านมาเป็นแบบอย่างในการสร้างบารมีสืบต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010923345883687 Mins