เรื่องเรวตสามเณร

วันที่ 18 พย. พ.ศ.2562

เรื่องเรวตสามเณร
 
เรวตสามเณร เป็นน้องชายของพระสารีบุตรผู้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้หนีการเเต่งงานไปออกบวชในป่าตอนอายุ 7 ขวบ เเละอาศัยอยู่ในป่าไม้ตะเคียนเพื่อประพฤติปฎิบัติธรรม ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในป่าไม้ตะเคียนนั้น

เมื่อบวชเป็นพระเเล้ว ท่านมีชื่อว่า พระเรวตขทิรานิยะ (คำว่า ขทิรวนิยะ เเปลว่า ไม้ตะเคียน)

พระเรวตเถระอยู่ในป่าไม้ตะเคียนเป็นเวลานาน ท่านได้รับยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตำเเหน่งเอตทัคคะผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้อยู่ป่า ท่านสามารถเเสดงฤทธิ์เนรมิตป่าตะเคียนให้กลายเป็นอาราม ที่งดงามกว้างขวาง เพื่อต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสารีบุตร เเละหมู่สาวกพระภิกษุสงฆ์.

 Total Execution Time: 0.001144285996755 Mins