พิธีถวายสปอตไลท์โซล่าเซลล์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า แด่วัดในนครเชียงตุงและเมืองใกล้เคียงจำนวน 101 วัด ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ วัดราชฐานหลวงหัวข่วง นครเขมรัฐเชียงตุง ประเทศเมียนมา

วันที่ 03 ธค. พ.ศ.2562

พิธีถวายสปอตไลท์โซล่าเซลล์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า
แด่วัดในนครเชียงตุงและเมืองใกล้เคียงจำนวน 101 วัด  ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  
ณ วัดราชฐานหลวงหัวข่วง  นครเขมรัฐเชียงตุง ประเทศเมียนมา

             

                เริ่มโดยประธานฆราวาส กัลยาณมิตร ณัฐสิรี มนต์ณัฐกานต์ ตัวแทนพระครูบาไชยบูลย์ ธัมมชโย และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย สาธุชนผุ้มีบุญทุกท่าน 
เป็นตัวแทนนำกล่าวถวายสปอตไลท์โซล่าเซลล์ แด่ พระครูบาสาม  โชติกมหาเถระ เจ้าอาวาสวัดราชฐานหลวงหัวข่วง ประธานสงฆ์ 
              ต่อจากนั้นได้ให้เจ้าภาพผู้มีบุญได้ถวายสปอตไลท์โซล่าเซลล์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า ปัจจัยไทยธรรม 
               จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาให้โอวาทแก่สาธุชนที่มาร่วมงาน ร่วมด้วยคณะสงฆ์ทั้ง101วัด สวดให้พรแด่สาธุชนที่มาร่วมงาน เป็นอันจบพิธีการ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011706829071045 Mins