เรื่องกุมารกัสสปสามเณร

วันที่ 04 ธค. พ.ศ.2562

เรื่องกุมารกัสสปสามเณร

กุมารกัสสปะ เป็นชื่อที่พระเจ้าปเสนทิโกศลที่ทรงรับอุปการะเลี้ยงดูต้้งให้เพราะมารดาของท่านได้มีศรัทธาออกบวชหลังจากเเต่งงานเเล้ว  เเละไม่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์(ท้อง)

 

ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดสินเรื่องนี้ว่าไม่ผิดศีลเพราะได้ตั้งครรภ์ก่อนบวช

 

กุมารกัสสปะคลอดออกมามีหน้าตาน่ารักเเละมีผิวพรรณดุจทองคำ  ด้วยบุญบารมีที่สั่งสมมาดีเเล้วหลายภพหลายชาติ  พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงเลี้ยงดูจนเจริญวัย

 

ต่อมาได้ขอบวชเป็นสามเณรในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เเละตั้งใจบำเพ็ญเพียรภาวนาเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งผู้เป็นเพื่อนในอดีตชาติของท่าน  ซึ่งได้ไปบังเกิดเป็นพรหมในชั้นสุทธาวาสได้ลงมาหาเเละผูกปัญหา 15 ข้อให้เเก้  เเล้วบอกว่าให้ไปถามปัญหาเหล่านี้ต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

เมื่อกุมารกัสสปสามเณรได้ฟังการเเก้ปัญหา 15 ข้อ จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระอรหันต์ในเวลานั้นเอง

 

ต่อมาพระกุมารกัสสปะได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศด้านการกล่าวถ้อยคำอันวิจิตรไพเราะสมบูรณ์ด้วยเหตุเเละผล  ท่านเป็นกำลังสำคัญรูปหนึ่งในการประกาศพระศาสนา.

 Total Execution Time: 0.011443098386129 Mins