เรื่องนิโครธสามเณร

วันที่ 07 ธค. พ.ศ.2562

เรื่องนิโคธรสามเณร

            ประมาณ 300 ปีหลังพุทธปรินิพพาน มีสามเณรน้อยรูปหนึ่งนามว่า สามเณรนิโครธ อายุเพียง 7 ขวบ ได้ออกบวชเเละบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์

สามเณรน้อยมีผิวพรรณผ่องใสเเละเป็นผู้ที่ฝึกตนเป็นอย่างดีจึงมีบุคลิกที่สงบเสงี่ยมสง่างามน่าเลื่อมใสยิ่งนัก ทำใหพระราชาคือ พระเจ้าอโศกมหาราชเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในทันทีที่เห็นสามเณรเดินผ่าน 

จึงนิมนต์ขอฟังธรรม สามเณรได้ให้โอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเเก่พระเจ้าอโศกมหาราชว่า

"ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย ความประมาทเป็นทางเเห่งความตาย"

เมื่อได้ฟังธรรมเเล้ว พระเจ้าอโศกมหาราชเกิดมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างเเรงกล้า ทรงเปลี่ยนพระองค์ใหม่ เปลี่ยนจากผู้มีความเห็นผิด (มิจฉาทิฎฐิ) มาเป็นผู้มีความเห็นถูก (สัมมาทิฎฐิ) เปลี่ยนจากนิสัยดุร้าย เป็นผู้ที่มีเเต่ความเมตตา

ทรงเปลี่ยนเเว่นเเคว้นของพระองค์ให้เป็นอาณาจักรธรรม  ทำให้บ้านเมืองสงบสุขเเละเจริญรุ่งเรือง  ต่อมาได้ทรงเผยเเผ่เเละปักหลักพระพุทธศาสนาให้เป็นปึกเเผ่นมั่นคงในหลายดินเเดนสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน.

 Total Execution Time: 0.0051822980244954 Mins