พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๑๕ ครั้งที่ ๑๔๙ พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ ๑๒ ครั้งที่ ๑๑๔ วันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 17 ธค. พ.ศ.2562

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้
พิธีอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ
ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา) ปีที่ ๑๕ ครั้งที่ ๑๔๙
พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ ๑๒ ครั้งที่ ๑๑๔
วันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

 Total Execution Time: 0.025003735224406 Mins