พิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ และฉลองชัยชิตังเม สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ครบ ๒,๐๐๐,๐๐๒,๕๖๓ จบ เนื่องในวันสิ้นปีเก่า ๒๕๖๒ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มหารัตนวิหารคด พระธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันที่ 02 มค. พ.ศ.2563

พิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
และฉลองชัยชิตังเม สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ครบ ๒,๐๐๐,๐๐๒,๕๖๓ จบ
เนื่องในวันสิ้นปีเก่า ๒๕๖๒ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ มหารัตนวิหารคด พระธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 Total Execution Time: 0.013024151325226 Mins