พิธีตักบาตรปีใหม่พระ 5,000 รูป เข้าสู่ปีพุทธศักราชใหม่ 2563 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 02 มค. พ.ศ.2563

พิธีตักบาตรปีใหม่พระ 5,000 รูป เข้าสู่ปีพุทธศักราชใหม่ 2563
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย

 Total Execution Time: 0.012882419427236 Mins