ผู้ได้โอกาส 

วันที่ 26 มค. พ.ศ.2563

ผู้ได้โอกาส           

               สามเณร คือ นักบวชชายในพระพุทธศาสนาที่มีอายุน้อย ยังมิได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ สามเณร แปลว่า เหล่ากอของสมณะ หน่อเนื้อของสมณะ ผู้ที่จะบวชเป็นสามเณร คือ ผู้สั่งสมบุญเก่ามาในอดีตไว้ดีแล้ว จึงได้มีโอกาสมาบวชฝึกฝนตนเอง เเละได้ ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่เยาว์วัย เรียกได้ว่า "ผู้ได้โอกาส" คือ ได้โอกาสสั่งสมบุญตั้งเเต่อายุยังน้อยนั่นเอง

 

ผู้ได้โอกาส

ใครจะโชคดีเช่นดั่งตัวเรา

ตั้งแต่ยังเยาว์ได้บวชสร้างบารมี

เป็นเทือกเถาเหล่ากอพระชินสีห์

ปลื้มปีติยินดีทุกวินาทีที่ผ่านไป

เราคือผู้มีบุญผู้ได้โอกาส

เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ตั้งแต่เยาว์วัย

บวชเป็นสามเณรศึกษาธรรมวินัย

ยึดมั่นพระรัตนตรัยไปสู่ทางนิพพาน

เราคือความหวังของโลกใบนี้

ที่จะช่วยชี้หนทางแห่งความชื่นบาน

ดั่งดาราพรายฉายแสงยามรัตติกาล

ความมืดมนอนธกาล ก็พลันมลายหายไป

เราคือผู้มีบุญผู้ได้โอกาส

เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ตั้งแต่เยาว์วัย

บวชเป็นสามเณรศึกษาธรรมวินัย

ยึดมั่นพระรัตนตรัยไปสู่ทางนิพพาน

เกิดมาจากไหนก็ไม่สำคัญ

ให้มาเร็วพลันแล้วบวชทันใด

เป็นสามเณรหน่อเนื้อเชื้อไข

ขององค์พระจอมไตร ก็ภาคภูมิใจไปนิรันดร!

เป็นสามเณรหน่อเนื้อเชื้อไข

ขององค์พระจอมไตร ก็ภาคภูมิใจไปนิรันดร

ตะวันธรรม

**********************************************************

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย 2563
รับสมัครเยาวชนชาย อายุ 10 - 18 ปี บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

ปิดเทอม เติมธรรม
มาบวชสามเณรภาคฤดูร้อนกันเถอะ

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0019770503044128 Mins