"ครู 8 คน ในชีวิต"

วันที่ 16 มค. พ.ศ.2563

"ครู 8 คน ในชีวิต"

1.ครูคนแรกที่สอนให้เราเป็นคนดี  คือ คนแรกที่เราเรียกว่า แม่
2.ครูคนที่สอง ที่สอนให้เราเป็นคนเก่ง คือพ่อ
3.ครูคนที่สามที่สอนเราให้อ่านออกเขียนได้คือ ครูในโรงเรียน
4.ครูคนที่สี่ ที่สอนให้เราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมคือ เพื่อน
5.ครูคนที่ห้า ที่สอนให้เราใช้ชีวิตคู่คือ คู่ครอง
6.ครูคนที่หก ที่สอนให้เรารู้จักในการให้คือ ลูก
7.ครูคนที่เจ็ด ที่สอนให้เรารู้จักคำว่าอภัยคือ ศัตรู
8.และครูคนสุดท้าย ที่สอนให้เราเรียนรู้ชีวิต คือ ตัวเราเอง

หลวงปู่แหวน สุจินโณ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0015329837799072 Mins