สู้ต่อไป

วันที่ 13 กพ. พ.ศ.2563

สู้ต่อไป

                ปีที่ 16 ครั้งที่ 150 กับความศรัทธาที่เดินทางไกล มาให้กำลังใจแก่พุทธบุตร และพุทธบริษัท 4 เพื่อสืบอายุของพระพุทธศาสนา ในพื้นที่เสี่ยงภัย.

               ดังที่ใครคนหนึ่งผู้ดำริโครงการ กล่าวว่า " ตราบใดความสงบยังไม่บังเกิดขึ้น อย่า ! งดความช่วยเหลือ ทั้งปัจจัยและเครื่องไทยธรรม " (กราบแทบเท้าแบบหมดใจ)

               16 ปีทำให้มั่นใจว่า " ความเชื่อในคำสอนทุกความเชื่อ ไม่ได้สอนคนให้เป็นคนดี " จริงอยู่ ว่าอยู่ที่ผู้ปฎิบัติ แต่หากความเชื่อนั้นสอนให้ฆ่า สอนให้เบียดเบียน สอนแบบนี้ ปฎิบัติอย่างไร ก็ไม่ได้ดี หนีอบายไม่พ้น.
  
                โรคที่ระบาด แบบไข้หวัดไวรัสอู่ฮั่น เราป้องกันได้ด้วยปิดปาก ปิดจมูก ล้างมือทาเจล ห่างไกลจากพื้นที่ระบาด ไม่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ แต่การระบาดของคำสอนที่ผิด สอนให้เป็นมิจฉาทิฏฐิ สอนให้เบียดเบียน ปลิดชีวิตผู้บริสุทธิ์ นี่ป้องกันยากกว่าโรคระบาด.

                 นอกเหนือจากวิบากรรม คือ วิบากมารที่บันดาลให้เป็นเช่นนี้ พระกับมารก็คงต้องสู้กันต่อไป ภายใต้ความจริงที่เป็นกำลังใจ ธรรมะย่อมชนะอธรรม.

 

สวัสดี/เจริญพร

มนวีโร ภิกฺขุ
12 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563
ณ สนามบินจังหวัดนราธิวาส
#ธรรมะริมทางไปที่สุดแห่งธรรม

 Total Execution Time: 0.0024644017219543 Mins