50 ปีวัดพระธรรมกาย.

วันที่ 10 กพ. พ.ศ.2563

50 ปีวัดพระธรรมกาย.

   ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน ความอดทนพิสูจน์นักสร้างบารมี 50 ปีมีแต่เรื่องสร้างบารมี นี่คือ วัดพระธรรมกาย.

   วัดพระธรรมกาย อาจไม่ใช่วัดที่ดีที่สุด แต่เป็นวัดที่ไม่เคยหยุดสร้างบารมี ! 

สวัสดี/เจริญพร

มนวีโร ภิกฺขุ
10 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563
ณ วัดพระธรรมกายคลองสาม ปทุมธานี
#ธรรมะริมทางไปที่สุดแห่งธรรม

 

เพลง วัดพระธรรมกาย《กุ้ง กิติคุณ เชียรสงค์:ขับร้อง》   shorturl.at/bisKN

 Total Execution Time: 0.0031561851501465 Mins