ขอให้ รอด ปลอดภัย มีชัยชนะ 

วันที่ 27 มีค. พ.ศ.2563

ขอให้ รอด ปลอดภัย มีชัยชนะ 
ธรรมะ องค์พระ ชัดใสสว่างที่กลางกาย
ให้แข็งแรง มีกำลัง ไขมันส่วนเกินไม่มี
ปราศจากโรคระบาดไข้โควิด 19
สุขภาพจิตดี ใจผ่องใสเป็นกุศลกันทุกคนนะ.

สวัสดี/เจิญพร

มนวีโร ภิกฺขุ
27 มีนาคม พุทธศักราช 2563
ณ อาคารพระผู้ปราบมาร 
วัดพระธรรมกายคลองสาม ปทุมธานี
#ธรรมะริมทางไปที่สุดแห่งธรรม

 Total Execution Time: 0.0080717523892721 Mins