เมื่อทำไม่ครบสูตรสำเร็จนักสร้างบารมี

วันที่ 26 กพ. พ.ศ.2563

เมื่อเราเป็นนักสร้างบารมี ต้องทำสูตรสำเร็จ คือ 1-2-3

-เวียนประทักษิณ 1 รอบ

-นั่งธรรมะ 2 ชั่วโมง

-สวดธรรมจักร 3 จบ 

 

มีคำถามน่าสนใจ : นั่ง 2 ชั่วโมงไม่มีปัญหา สวดธรรมจักร 3 จบ ไม่มีปัญหา เเต่เวียน 1 ทำอย่างไร บ้านอยู่ไกล?

เเนะนำ : ไปเวียนประทักษิณเจดีย์ใกล้บ้าน ใกล้ไหนไปนั้น หรือ ตัวอยู่ไกลเเต่ใจอยู่ใกล้ เป็นการตรึกธรรมะไปในตัว วันอาทิตย์มาวัดก็มาเวียนที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ก็ได้

 Total Execution Time: 0.0035277009010315 Mins