พุทธบริษัท ๔ รวมใจ ถวายสังฆทาน ๒๓๘ วัด ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๔

วันที่ 19 กย. พ.ศ.2548

เป็นโครงการที่ถูกจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องกันทุกเดือน โดยในครั้งนี้โครงการถวายสังฆทาน ๒๓๘ วัด ในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับเป็นครั้งที่ ๔ แล้ว ด้วยความพร้อมใจกัน ที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากทางส่วนราชการ เอกชน และประชาชนในที่ต่าง ๆ รวมถึงประชาชนในจังหวัดภาคใต้เองด้วย

ในเบื้องแรกที่ทำให้เกิดโครงการ “พุทธบุตรเป็นหนึ่งเดียวกัน” นี้ด้วยดำริของพระมหาเถระ โดยมีพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานมูลนิธิธรรมกาย ท่านได้มาเป็นหลักในการดำเนินงานเชิญชวนให้พุทธบริษัท ๔ ทั่วโลกรวมพลังกันช่วยส่งกำลังใจ และกำลังทรัพย์ไปให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

ด้วยการเล็งเห็นถึงความทุ่มเท และเสียสละของพระภิกษุ สามเณรทุก ๆ รูป ทุก ๆวัด ทั้ง ๒๓๘ วัด ที่ท่านยังคงอยู่รักษาพระพุทธศาสนา ด้วยมั่นหยัดสู้ชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพัน คงยังเป็นหลักชัยให้แก่พุทธบริษัทอย่างไม่ถอยหนี ทำให้ส่วนที่เหลือในฐานะพุทธบริษัท ๔ จึงไม่อาจทนนิ่งดูดายอยู่ ยิ่งไปกว่านั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรให้การสนับสนุนค้ำจุนให้ท่านได้รับความสะดวกสบายในการบำเพ็ญสมณะกิจ รวมทั้งอยู่เป็นหลักใจให้แก่กันและกันได้มั่นคงยิ่งขึ้น

โครงการนี้ที่เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจกัน จากองค์กรทั่วประเทศกว่า ๔๐ องค์กรด้วยกัน อาทิ สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ สมาคมรักสันติสุข ชมรมรักความดีปัตตานี ชมรมสื่อสีขาวชาวยะลา ชมรมรวมใจชาวนราฯ คณะกัลยาณมิตรทั่วโลก ศูนย์กัลยาณมิตรหาดใหญ่ ชมรมพระกัลยาณมิตรทั่วประเทศ มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย เป็นต้น

การจัดงานในครั้งที่ ๔ นี้ มีขึ้นเมื่อวันพุธที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ ได้มีพิธีถวายสังฆทาน ๒๓๘ วัด ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) จัดขึ้น ณ ศาลาการเปรียญ วัดพุทธภูมิ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ระหว่างเวลา ๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.

เริ่มต้นตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น เป็นการตักบาตรอาหารแห้ง ได้รับความเมตตาจากพระภิกษุสามเณรใน ๓ จังหวัดชายแดนที่ได้รับอาราธนามาเป็นจำนวนมาก โดยมี พล.ต.ต.ปริญญา ขวัญยืน ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ยะลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส รวมทั้งประชาชนกว่า ๓,๐๐๐ คนที่ต่างมาร่วมกันตักบาตรโดยพร้อมเพรียง หลังจากนั้นในเวลา ๑๐.๐๐ น. มีรายการเสวนาธรรม “ถวายกำลังใจแด่พุทธบุตร” โดยมีพระเดชพระคุณพระกวีวงศ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๘ ประธานสงฆ์ ส่วนวิทยากรร่วมอีก ๒ ท่าน ได้แก่ .พระครูนิเทศสุตกิจ วัดคอกช้าง เจ้าคณะอำเภอธารโต จ.ยะลา นางเตือนใจ บุรพรัตน์ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จนกระทั่งในเวลา ๑๒.๔๕ น. จึงเป็นพิธีถวายสังฆทาน ๒๓๘ วัด ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๔ เริ่มด้วยเปิดให้ชม VDO ประมวลภาพการทำบุญถวายสังฆทาน ครั้งที่ ๑-๓ ก่อน จากนั้นพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ กล่าวรายงาน คุณสุชาดา ณ นคร ผู้แทนศูนย์กัลยาณมิตร ๓ จังหวัดภาคใต้ นำกล่าวถวายปัจจัย พล.อ.อ.วีระวุธ ลวะเปารยะ ประธานสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ กล่าวถวายสังฆทาน เป็นภาษาบาลี และตามด้วย นายบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา, ประธานผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา, ประธานที่ปรึกษาศูนย์กัลยาณมิตรหาดใหญ่ กล่าวถวายสังฆทาน เป็นภาษาไทย

หลังจากที่ ดร.ประกอบ จิรกิตติ นำกล่าวอธิษฐานจิตแล้ว แขกผู้ใหญ่ที่มาร่วมในงาน มี พอ.อ. หาญ ลีนานนท์ ส.ว.สตูล-อดีตแม่ทัพภาค ๔ , พล.โท ขวัญชาติ กล้าหาญ ผู้อำนวยการ กองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ตลอดรวมทั้งสาธุชนร่วมกันเป็นตัวแทนพุทธบริษัท ๔ ทั้งโลก ร่วมถวายสังฆทาน แด่พระสงฆ์ ๒๓๘ วัด และมอบสิ่งของเป็นกำลังใจแก่เหล่าทหารที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่ ในจังหวัดยะลาต่อไปอีกด้วย สุดท้าย พระเดชพระคุณพระกวีวงศ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๘ ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา คณะสงฆ์ให้พร

เสร็จพิธีในเวลาประมาณ ๑๔ .๐๐ น 

ด้วยความพร้อมเพรียง-ร่วมแรงร่วมใจกัน อันยังให้เกิดความสำเร็จในบุญที่ได้กระทำไปแล้วนี้ อย่างไรก็ตามในเมื่อพุทธบุตรที่ท่านยังคงรักษาพื้นที่ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกรูปที่ยังคงเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนาไว้ แม้นว่าภัยที่เกิดจากผู้ไม่ปรารถนาดีมีอยู่ใกล้ตัว ขณะที่ท่านยังคงหยัดสู้อยู่เป็นหลักแก่พุทธบริษัท ๔ จนหมดลมหายใจ

ตราบที่ “พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว “

พวกเรา..ในฐานะพุทธบริษัท ๔ ทั่วโลก ก็จะยังคงให้การสนับสนุนเป็นกำลังแก่ทุก ๆ รูปอยู่อีกทาง ยังจะคงร่วมกันเป็นกำลังใจ รวมทั้งส่งปัจจัยไปถวายท่านอย่างต่อเนื่องตลอดไป จนกว่า…เหตุการณ์ในภาคใต้จะสงบร่มเย็น สันติสุขถูกนำกลับคืนมาสู่ในทุก ๆ พื้นที่อีกครั้งอย่างยั่งยืน.

 

สุจิตรา พูนพิพัฒน์

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.036933068434397 Mins